Το φρούριο της Κοντέσσας

 
 

Από την αρχαιότητα έως το τέλος του Βυζαντίου, το διοικητικό και εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής των εκβολών του Στρυμόνα παρέμεινε η Αμφίπολη παρόλο που η σημασία της έβαινε μειούμενη.

Με την Τουρκοκρατία, το εμπορικό κέντρο της περιοχής μετακινήθηκε σταδιακά προς το Μαρμάριο ενώ η το κέντρο της στρατιωτικής διοίκησης φαίνεται ότι ήταν το Ορφάνιο όπου υπήρχε το φρούριο.

To μικρό αυτό φρούριο δημιουργήθηκε από τους Τούρκους για τον έλεγχο του Δέλτα του Στρυμόνα, το αργότερο τον 18ο αιώνα. Είναι πιθανό να χτίστηκε και αρκετά νωρίτερα.